Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen fysiatrian ja kuntoutuksen yksikkö

Fysiatrian ja kuntoutuksen yksikkö sijaitsee rakennuksen 2. kerroksessa. Käynti yksikköön tapahtuu pääoven M1 kautta. Kuntoutuksen poliklinikalla toimivat fysiatrian poliklinikka, kuntoutustutkimuspoliklinikka, kipupoliklinikka ja toimintakykykeskus.

Poliklinikoiden moniammatilliseen kuntoutustiimiin voivat kuulua tarpeen mukaan lääkäri, kuntoutusohjaaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, musiikkiterapeutti, jalkaterapeutti.

Fysiatrian poliklinikka

Fysiatrian poliklinikalla diagnosoidaan, hoidetaan ja kuntoutetaan tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Asiakkaille laaditaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma sekä tarvittaessa arvioidaan tule-sairauksien vaikutukset työ- ja toimintakykyyn.

Kuntoutustutkimuspoliklinikka

Kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehdään vaativaa, moniammatillista yhteistyötä edellyttävää kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien, sekä työ- ja toimintakyvyn arviointia.

Kipupoliklinikka

Kipupoliklinikalla hoidetaan vaikeasta pitkäaikaisesta kivusta kärsiviä potilaita.

Toimintakykykeskus

Kun sairaus tai vamma vaikuttaa työ- tai opiskelukykyyn, toimintakykykeskuksessa suunnittelemme palveluita ja toimenpiteitä, jotka auttavat työelämään siirtymisessä.  Palveluun pääsee ilman lähetettä.

Kuntoutuksen toiminnoista lisää voi lukea hyvinvointialueen verkkosivuilta, mistä löytyvät myös yksikön yhteystiedot.