Ruutipuiston sairaalakoulu

Ruutipuiston koulu on sairaalakoulu ja yksi Seinäjoen kaupungin kouluista. Sairaalakoulussa opetusta tarjotaan niille lapsille ja nuorille, joilla on erikoissairaanhoidon kontakti joko osastolla tai psykiatrian poliklinikalla. Ruutipuiston koulu palvelee kaikkia Etelä-Pohjanmaan hyvinvointie alueelta tulevien kuntien peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Ruutipuiston koulussa järjestetään opetusta ja pedagogista kuntoutusta sekä ohjataan ja konsultoidaan koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Mahdollisimman tavallista koulunkäyntiä

Sairaalaopetus toimii erikoissairaanhoidon tukena ja sairaalaopetusjakso suunnitellaan yhteistyössä hoidon kanssa. Koulun tehtävänä on ylläpitää ja tarvittaessa palauttaa koulunkäyntirutiineja. Koulunkäynti mahdollistaa sairaalahoidossa oleville lapsille ja nuorille normaaleja arjen toimintoja. Ruutipuiston koulussa kodin ja koulun yhteistyö toteutuu moniammatillisesti ja järjestetään yhteistyössä erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa.

Ruutipuiston sairaalakoulu sijaitsee 1. kerroksessa. Oppilaiden kulku koulun tiloihin tapahtuu oven M2 kautta.

Lisää tietoja ja henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Ruutipuiston koulun omilta sivuilta.