Ajankohtaista

Riippuvuusklinikka – uusi nimi ja uusi osoite

Kun Seinäjoen kaupungin päihdeklinikka muutti Ravitieltä M-taloon, päivitettiin nimi samalla Seinäjoen riippuvuusklinikaksi. Se kertoo aiempaa paremmin talon monipuolisista palveluista ja osaamisesta.

Riippuvuusklinikka on osoite, johon kuka tahansa täysikäinen seinäjokelainen voi ottaa yhteyttä, kun haluaa muutosta, oli haasteena sitten alkoholi, huumeet, lääkkeet, rahapelaaminen tai jokin muu riippuvuus. Tukea löytyy myös omaisille.

– Meille voi tulla tai soittaa, kun tuntuu, että tarvitsisi tukea tai sitä, että edes joku kuuntelisi. Me olemme sitä varten, ja meillä on monenlaista hyvää tarjolla riippuvuuksien hoitamiseen, sanoo Seinäjoen päihdepalvelun johtaja Elina Eteläaho.

– Palvelut jakautuvat päivittäispalveluihin, opiaattikorvaushoitoon ja erityispalveluihin. Asiakas voidaan tarvittaessa ohjata laitoshoitoon tai intervallijaksolle. Jatkuvasti kouluttautuvalla henkilökunnallamme on vahvaa ja monipuolista osaamista. Tiimiin kuuluu lähihoitajia, sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, sosiaalityöntekijöitä/ sosiaaliterapeutteja ja sosionomeja ja lääkäreitä.

Mitä siellä sitten tehdään?

Se riippuu jokaisen asiakkaan kohdalla tarpeesta. Toiselle on hyötyä yksilökeskusteluista, toiselle sopiva tuki raittiuden ylläpitämiseksi on käydä juttelemassa ryhmässä.

Mutta ihan ensimmäisenä istutaan alas ja käydään läpi asiakkaan tilannetta. Uutena toimintatapana kokeillaan juuri mallia, jossa kartoituksen tekee sosiaalialan ja terveysalan ammattilaisen muodostama työpari.

– Ensin etsitään akuutein asia. Jos se on terveydellinen ja tarvitaan esimerkiksi katkaisua tai lääkinnällistä hoitoa, ensin lähdetään hoitamaan sitä. Muussa tapauksessa selvitetään tilannetta kokonaisvaltaisesti ja mietitään, millaisia tukimuodoista asiakas hyötyisi. Keskeistä on asiakkaan kuuntelu ja kunnioittaminen, Eteläaho kuvaa.

 

Terapiaa vaikka tanssin tai valokuvauksen voimalla

Tavallisia tukimuotoja ovat yksilötapaamiset, erilaiset terapiat ja keskusteluryhmät. Eteläaho painottaa, että terapiaosaamista on talossa paljon ja monessa muodossa lyhyt- ja perheterapiasta tanssi- ja liiketerapiaan, valokuvaryhmiin, korva-akupunktioon ja fysioakustiseen terapiaan. Näitä kaikkia voi käyttää ja kokeilla.

Vertaistukea tarjoavat puolestaan sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntijat ja riippuvuusklinikan omat tukihenkilöt.

Turina-aamut ovat aamuisia keskusteluryhmiä, joihin voi tulla kuka vain – koronarajoitusten taas salliessa. Toinen aamuryhmä on kokemusasiantuntijan ohjaama Silta-ryhmä, jossa keskustelu on ohjatumpaa, aina tietyn teeman mukaista.

 

Keskustelu onnistuu kävelypolullakin

M-taloon muutto antaa upeat mahdollisuudet laajentaa toimintaa ulos, niin grillauspaikalle kuin läheisille kävelypoluille. Yksilötapaaminen voidaankin kevään tullen käydä vaikkapa luonnossa kulkien.

– Hyödynnämme myös M-talon kuntosalia. Suunnitteilla on käynnistää siellä naisten ryhmä.

Eteläaho toivoo, että klinikalle tullaan matalalla kynnyksellä silloin, kun on pienikin halu lähteä etsimään muutosta.

– Mikään ei ole sellainen asia, josta ei yhdessä mentäisi eteenpäin. Vaikka asiakas joskus itse väsyisi, niin me emme väsy tai luovuta koskaan. Takapakkiakin voi tulla. Sitten kokeillaan uudestaan. Jokaisella on oma prosessinsa ja jokaisen prosessilla oma aikansa. Meille voi aina tulla ja meille voi aina myös palata.

Yhteystiedot löydät täältä.