Ajankohtaista

Fysiatria ja kuntoutus tähtäävät työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tai palauttamiseen

Kuntoutusta voi tarvita jossain elämänsä vaiheessa kuka tahansa, jolla toimintakyky on tavalla tai toisella alentunut ja haittaa arjesta selviytymistä. Näin voi käydä sairastumisen, tapaturman tai työkyvyttömyyden kohdatessa. Kuntoutus voi olla neuvontaa, tietoa, tukea ja ohjausta.

 

M-talon 2.kerroksessa sijaitsee Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin fysiatrian ja kuntoutuksen yksikön toiminnoista kuntoutuksen poliklinikka. Sen alaisuuteen kuuluvat kipupoliklinikka, fysiatrian poliklinikka, kuntoutustutkimuspoliklinikka ja toimintakykykeskus.

– Fysiatria ja kuntoutus on sairaanhoitopiirissä laaja yksikkö, joka ikään kuin palvelee muita erikoisaloja ja tietysti myös perusterveydenhuollosta maakunnasta tulevia asiakkaita. Fysiatrian ja kuntoutuksen yksikköön kuuluvat apuvälinekeskus, fysio- ja toimitaterapiayksikkö, kuntoutuksen poliklinikat ja vaativan kuntoutuksen osasto. Toimintoja on sekä Y-ja M-talolla. Meillä työskentelee toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja, musiikkiterapeutti, vibrac-hoitaja, kuntoutusohjaajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitä, kertoo osastonhoitaja Leena Korpi.

– Oma vibrac-hoitaja on erikoisuutemme, mitä tietojemme mukaan ei ole yhdessäkään muussa julkisessa sairaalassa Suomessa, kertoo fysio- ja toimintaterapian osastonhoitaja Henna Mäkipelto.

Vibrac-hoitaja tarjoaa fysioakustista tuolihoitoa, joka on muun muassa yksi kivunhoidon menetelmä. Suomessa kehitetty hoitomuoto perustuu matalataajuiseen äänivärähtelyyn. Leena Korpi jatkaa, että lisäksi M-talolla on osaamista psykofyysiseen fysioterapiaan, jonka palveluja tuotetaan esimerkiksi M-talon psykiatrisille osastoille ja poliklinikoille.

Kaikki poliklinikat ovat konsultaatiopoliklinikoita, joissa toiminta perustuu arviointiin, diagnostiikkaan, hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekemiseen ja ohjaukseen: potilaiden oma motivaatio on avainasemassa kuntoutumisessa. Varsinainen kuntoutuminen tapahtuu potilaan omassa toimintaympäristössä ja arjessa, mihin hän on saanut työkaluja ja ohjausta.

 

Kipupolilla keskitytään krooniseen kipuun

Kipupoliklinikalla hoidetaan pitkäaikaisesta, kroonisesta kivusta kärsiviä potilaita. Kipupoliklinikalle voidaan ohjata tilanteissa, joissa potilaan kipu on jäänyt ongelmalliseksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asianmukaisesta hoidosta huolimatta. Poliklinikalle tullaan lähetteellä. Tarvittaessa hoitoa toteutetaan yhteistyössä muiden erikoisalojen kanssa.

Ei ole välttämättä realistista, että kipu saadaan kokonaan pois, mutta hoidon avulla potilas saa tukea kivun kanssa pärjäämiseen siten, ettei se hallitse elämää.

– Hoito on moniammatillista, usein siihen kuuluu lääkityksen suunnittelun lisäksi kipupsykologin apu ja kipufysioterapiaa. Myös muita ammattilaisia konsultoidaan tarvittaessa. Fysioterapiakäyntejä voi olla yhdestä viiteen kertaan, minkä jälkeen kivun hoitoa jatketaan tehdyn suunnitelman mukaan esimerkiksi perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa, Leena Korpi lisää.

Hoidon avulla potilas saa tukea kivun kanssa pärjäämiseen.

 

Tules-vaivat hallintaan

Fysiatrian poliklinikalla tutkitaan ja diagnosoidaan tuki- ja liikuntaelinvaivoja päästä varpaisiin. Myös fysiatrialle pääsee lähetteellä, kun perusterveydenhuollon tai työterveyden konstit eivät enää riitä pitkittyneessä toiminta- tai työkykyä haittaavassa tules-vaivassa.

– Tyypillisesti kivut ovat tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja tai hermokipuja, mutta meillä kuntoutetaan myös CRPS-potilaita eli kroonisesta kipuoireyhtymistä kärsiviä, kertoo fysiatrian ja kuntoutuksen yksikön osastonylilääkäri Kirsi Kytölä.

– Potilaan auttamiseksi mietitään sopivia terapiamuotoja, kuten fysioterapiaa tai toimintaterapiaa sekä sopivaa lääkitystä. Lääkäri tutkii potilaan ja tekee jatkosuunnitelman, johon sisältyy esimerkiksi 1–5 fysioterapiakäyntiä, myös jatkokuntoutuspaikka suunnitellaan. Paras tietysti olisi, jos potilas saa meidän kauttamme sellaisen avun, että kuntoutuminen etenee ja toimintakyky palautuu, Kirsi Kytölä sanoo.

 

Toimintakykykeskus on matalan kynnyksen poli

Toimintakykykeskukseen voi itse hakeutua, jos kokee tarvitsevansa tukea ja ohjausta työelämässä pysymiseksi tai työhön paluuseen esimerkiksi sairauden tai vamman vietyä osan työkyvystä.

– Potilailla saattaa olla tuki- ja liikuntaelinten vaivoja, jotka laskevat työkykyä, mutta voi olla haasteita myös muillakin toimintakyvyn osa-alueilla. Potilasta ohjaavat lääkäri ja kuntoutusohjaaja. Potilaan omalla motivaatiolla on iso rooli, Henna Mäkipelto taustoittaa.

Kuntoutusohjaajalla on laajat verkostot ja hän osaa ohjata potilaat juuri oikean avun äärelle. Yhteistyötä tehdään terveyskeskuksen, työterveyshuollon, sosiaalitoimen, Kelan ja TE-palveluiden kanssa. Työskentely on potilaan henkilökohtaisen tilanteen kartoittamista ja auttamista löytämään sopivat kuntoutusmuodot työelämässä pysymiseksi.

 

Kuntoutustutkimus on laaja-alaista

Kuntoutustutkimuksessa moniammatillinen tiimi työskentelee yhdessä selvittääkseen potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä.

– Kuntoutustutkimuksessa yhdistyvät oikeastaan kaikki edellä mainitut aihealueet. Jos työ- ja toimintakyvyssä on haasteita ja tarvitaan laajempaa kartoitusta työ- ja kuntoutusedellytyksistä, on aihetta kuntoutustutkimukselle, johon pääsee lähetteellä, Henna Mäkipelto kertoo.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mihin potilaan toimintakyky riittää ja pyritään ohjaamaan esimerkiksi ammatilliseen kuntoutukseen.

Terapiapiha M-talossa iwall liikuntapeliseinä
Terapiapihassa on muun muassa liikuntapeliseinä iWall. M-talon kuvapankkikuva.

 

 

M-talon mahdollisuudet huikeat

M-talon tilat on suunniteltu tulevaisuutta silmällä pitäen, 2. kerroksen fysiatrian tiloissa sijaitseekin niin sanottu terapiapiha aisti- ja virtuaalihuoneineen.

– Meillä virtuaaliset ja erilaiset etähoitomuodot ovat kehittymässä. Uusiin hoitomuotoihin liittyen tehdään myös YAMK-kehittämisyhteistyötä. Virtuaaliset hoitomuodot ovat tulevaisuutta ja onkin mahtavaa, että meillä on nyt uusissa tiloissa puitteet toteuttaa myös näitä, Leena Korpi toteaa.

Virtuaalitodellisuudessa tapahtuva kuntoutus hyödyntää esimerkiksi erilaisia pelillistämisen keinoja. Pelillistämisellä tarkoitetaan tekniikkaa, jossa erilaisten pelien ja peleistä tuttujen elementtien avulla opitaan uutta. Pelillistäminen onkin usein motivoiva ja kannustava tapa tehdä asioita.

Kuvat : Samu Lehtinen